STARTSIDA       OM OSS        BEHANDLING        JOUR & LÄNKAR
       RÅDGIVNING OCH INFORMATION        KUNDKONTAKT

Behandling


Ibland behövs behandling för att åtgärda ett sjukdomstillstånd och återställa funktionen. De vanligaste sjukdomarna är karies – ”hål i tänderna” och Parodontit –"tandlossning”.

Därutöver finns en lång rad sjukdomar och skador som behöver tandläkarhjälp. Hos oss strävar vi efter att utvecklas och utföra den mesta vården. I de fall vi vill anlita specialister, har vi ett väl fungerande kontaktnät.

Tandlossning

Parodontit är en sjukdom som kan leda till att tänder förloras utan att det finns ett enda hål. Detta kan då bero på balansen mellan kroppens försvar och bakterieangrepp på tandens fäste. Ibland leder detta till ett svårt tillstånd med stora behandlingstillsatser. Idag kan de flesta få stopp på sjukdomen med rätt behandling och egna insatser.
Det är en ”tyst” sjukdom till en början men kan obemärkt ge stora skador. Därför bör man regelbundet undersöka tänder och tandkött.

Munhålan

Munnen är kroppens inkörsport.

Det finns många tillstånd där man ser på munnens slemhinnor om något är fel. Vi kontrollerar alltid dessa vid vanliga rutinundersökningar. Det kan röra sig om brist på vitaminer eller järn, även immunsjukdomar, kontaktallergi, överkänslighet, medicinbiverkning, tarmsjukdomar och rökning!
Muntorrhet kan också starkt påverka både tänder och slemhinnor.
Ibland får vi konsultera specialister som ger snabb vägledning.

Rotfyllning

Ibland har en skada på tanden gått så djupt eller har tanden fått ett slag vilket fått till följd att nerver och blodkärl i tanden (pulpan) inte kan räddas. Då måste tanden befrias från sådan sjuk pulpavävnad. Kanalen rensas ut och ersätts med en rotfyllning.

Kronor och broar

När en tand har skadats så pass mycket att fyllningar inte längre kan sitta kvar eller blir för stora och ohållbara måste en krona tillverkas. Den kan cementeras eller klistras fast på återstoden av tanden som slipas till rätt form.
Saknas tänder och dessa ska ersättas, bygger man en bro mellan de tänder som finns kvar genom att gjuta ihop flera kronor och tandersättningar som hänger mellan dem.
Bron cementeras sedan och resultatet blir fastsittande tänder som ser naturliga ut. Ibland vill man dock inte göra en bro därför att granntänderna inte bör slipas. I sådana fall vill man hellre göra en implantatbehandling.

Implantatbehandling

Om det av olika anledningar inte kan utföras broar på kvarvarande tänder eller när en avtagbar protes inte fungerar, återstår implantat. Idag går det oftast att utföra implantatbehandling, men inte alltid. Detta måste utredas från fall till fall. Metoden innebär att en titanskruv fästs i käkbenet och fungerar som en tandrot, vilken man senare fäster en tandkrona på. Man kan ersätta en eller flera tänder och bygga broar mellan skruvar. När man först måste ta bort tänder tar det längre tid att utföra hela behandlingen eftersom benet först måste få läka.

Den kliniska behandlingen tar ändå mycket kortare tid idag än vad den gjorde för några år sedan. Utvecklingen går fort och idag kan man i noggrant utvalda fall ha tänder redan efter några veckor. Vi utför hela behandlingen från planering och operation till den färdiga tandersättningen. De komponenter som vi använder oss av är BrånemarkSystem® och Replace®, vilka används var för sig och ihop med varandra. Det ger stor frihet och många lösningar på olika problem. Dessa komponentsystem utvecklas och säljs av NobelBiocare™. I vissa fall finns inte tillräckligt med ben för att ge skruven fäste där vi vill ha den. Då har vi tillgång till specialister som kan hjälpa oss att bygga ben.

Akut behandling

Vår målsättning är att ge dig tid IDAG

Värk prioriteras!
0478-120 77

Blekning

När man tycker att tänderna är för mörka kan det hjälpa att byta gamla fyllningar.
Ibland vill man göra alla tänderna ljusare med hjälp av blekning.
Den vanligaste metoden är att en mjuk plastskena, fylld med en blekningsgel sitter på tänderna. Skenan används i en halvtimme 2 gånger dagligen under en vecka, ibland längre. Man måste dock observera att metoden inte alltid fungerar. Vissa missfärgningar påverkas inte lika bra och då kan man istället lösa problemet med tunna porslinskronor som klistras på tänderna efter en ytlig slipning.

Proteser

En avtagbar konstruktion med plasttänder som sitter på en tandköttsfärgad plastplatta. Den kan ersätta enstaka tänder eller alla. Proteser används ibland som permanent lösning och ibland som provisorisk behandling under tiden man väntar på att broar eller implantat ska färdigställas.

Snarkning

Det är viktigt att veta om man bara snarkar eller har andningsuppehåll under sömnen.
En störd sömn kan vara allvarligt för den allmänna hälsan och särskilt hjärtat. Detta skall utredas av läkare och lösningen kan ibland vara en särskild plastskena som förhindrar snarkning och ger fri andning.

Karies

Att behandla karies betyder inte att laga tänder med fyllningar eller kronor! Meningen med behandlingen är att undvika behovet av att borra.
Karies är en sjukdom som beror på att särskilda munbakterier trivs i en miljö med socker eller stärkelse som genom syrabildning skadar tänderna. Den största enskilda orsaken är småätande, men mycket annat påverkar negativt, bland annat muntorrhet.

Tandgnissling och tandpressning
Bruxism


Det finns många som helt omedvetet gnisslar tänder i sömnen. Tandläkaren märker detta vid undersökning på att tänderna får karaktäristiskt slitage, märken och spår.

Ibland har man också besvär av huvudvärk, nackvärk eller knäppningar i käkleder och ömhet i tuggmuskler och käkleder. Särskilt stort slitage kan man se när gnissling kombineras med muntorrhet. Behandlingen är i regel en hård bettskena i plast som avlastar och gör tuggrörelser störningsfria. Skenan gör också att käkarna hamnar i ett annat läge, vilket förhoppningsvis lurar hjärnan med ny information som minskar gnisslingsovanan.
Ett ojämnt eller obalanserat bett kan också leda till gnissling, eftersom man omedvetet letar upp störningar. Det behöver emellertid inte leda till problem hos alla. Stress är en annan delkomponent och ofta vet man inte vad som är anledningen.